Poistenie zamestnancov

 

Niektoré druhy poistenia je možné výhodne využiť ako výhody pre zamestnancov Vašej spoločnosti. Pre zamestnancov predstavujú benefity vhodný prostriedok motivácie a stabilizácie, pre Vašu firmu úsporu mzdových nákladov.

Výhodné sú najmä poistenie sporiaceho charakteru napr. životné poistenie s príspevkom zamestnávateľa.

Výhodou skupinových poistení rizikového charakteru je predovšetkým výrazne nižšia cena ako u individuálne dojednávaných zmlúv, ktorú poisťovatelia ponúkajú nielen kvôli veľkému zníženiu administratívnej náročnosti (a s tým spojenou úsporou správnych nákladov), ale i kvôli lepšiemu rozloženiu rizika. Ide o skupinové úrazové poistenie, a skupinové zdravotné poistenie. Obidva produkty patria medzi moderné formy zamestnaneckých výhod.

Úrazové poistenie umožňuje zvýšenú ochranu  pri veľmi vážnych úrazoch, a to pre prípad

–  smrti dôsledkom úrazu

–  trvalých následkov úrazu

–  denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia

–  denných dávok pri hospitalizácii následkov úrazu