Poistenie majetku

 

Poistenie majetku patrí k základným druhom poistenia. Slúži k ochrane majetku pred všetkými dôležitými rizikami: poškodenie,  zničenie  (najmä požiarom, priamym úderom blesku, výbuchom, vodou z vodovodného alebo kanalizačného potrubia, víchricou, krupobitím, tiažou snehu, pádom stromu alebo lietadla) či odcudzenie  alebo vandalizmus. Poistiť možno veci vlastné i také, u ktorých má poistený poistný záujem. Poistenie majetku sa vzťahuje na

–  nehnuteľnosti (dom, byt, spoločné priestory domu)

–  hnuteľné veci (zariadenie domácnosti)

–  rekreačnú domácnosť

 

Pripoistiť možno i špeciálne riziká ako sú

–  škody spôsobené nepriamym úderom blesku (prepätie, skrat na elektronických prístrojoch alebo zariadeniach)

–  škody spôsobené povodňou, zosuvom pôdy a zrútením skál, zemetrasením, lavínou

–  škody spôsobené zatekaním zrážkovej vody

–  rozbitie skla (napr. okná, sklenené plochy nábytku, sklokeramické varné dosky)

–  poistenie zodpovednosti za škodu v bežnom občianskom živote, v prípade potreby vrátane zodpovednosti vlastníka alebo opatrovateľa zvieraťa.